Hegðunarviðmið fyrir iðkendur

Berðu virðingu fyrir öllum

 • Komdu eins fram við alla óháð aldri, kyni, kynþætti, kynhneigð, fötlun, stjórnmálaskoðunum, uppruna, trúarbrögðum eða félagslegri stöðu.
 • Berðu virðingu fyrir einstaklingum óháð getu eða metnaði til að ná árangri.
 • Sýndu íþróttinni virðingu og virtu reglur hennar, venjur og siði.
 • Berðu virðingu fyrir mótherjum, dómurum, foreldrum/forsjáraðilum, sjálfboðaliðum, þjálfurum og öðru starfsfólki.
 • Leggðu þitt að mörkum til að skapa jákvætt andrúmsloft sem er laust við líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi.

Vertu heiðarleg(ur)

 • Farðu eftir reglum íþróttagreinarinnar og komdu fram af fullkomnum heilindum og háttvísi gagnvart sjálfum þér og öðrum.
 • Leggðu þitt að mörkum til að skapa jákvætt andrúmsloft og umhverfi sem er laust við vímuefni og ólögleg efni samkvæmt Lyfjaeftirliti Íslands.
 • Taktu aldrei þátt í veðmálum, fjárhættuspilum eða viðskiptum í tengslum við íþróttaviðburði sem þú getur haft áhrif á.

Vertu góð fyrirmynd bæði innan sem utan vallar

 • Gerðu þitt besta þannig að þú fáir sem mest út úr æfingunni.
 • Vertu sanngjarn, tillitssamur og heiðarlegur gagnvart öðrum.
 • Taktu ábyrgð á eigin hegðun.
 • Tileinkaðu þér heilbrigðan lífsstíl.
 • Misnotaðu ekki stöðu þína og vald með kynferðislegum tilburðum eða með öðrum hætti.