Framkvæmdastjóri ÍBA

Hlutverk og ábyrgð:

Daglegur rekstur skrifstofu ÍBA, þjónusta við íþróttafélög, almenning og aðra sem samskipti eiga við bandalagið. Tengiliður aðildarfélaga ÍBA við ÍSÍ, frístundaráð, Akureyrarbæ og aðra tengda aðila.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:

 • Hefur á hendi framkvæmd stefnu stjórnar.
 • Ber ábyrgð gagnvart stjórn á hinum daglega rekstri. Annast allar framkvæmdir og undirbúning þeirra, sjóðvörslu og reikningshald.
 • Skipuleggur reksturinn í samræmi við samþykktir bandalagsins, lög og reglur, skuldbindingar, kröfur og venjur og tryggir að það starfi í samræmi við tilgang þess.
 • Undirbýr og situr stjórnarfundi.
 • Sér til þess að meðferð eigna bandalagsins sé með tryggilegum hætti.
 • Tekur við erindum frá aðildarfélögum og leysir eða kemur í farveg.
 • Eftirlit með starfsemi aðildarfélaga, fagleg ráðgjöf og stuðningur við mótshald eða aðra viðburði.
 • Situr fundi frístundaráðs sem áheyrnafulltrúi í þeim tilfellum sem mál tengjast ÍBA.
 • Efla ímynd íþrótta og hvetja almenning til heilbrigðs lífernis til dæmis með aðkomu ÍBA að ýmsum verkefnum eins og „Hjólað í vinnuna“, „Lífshlaupið“,“Akureyri á iði“ o.fl.
 • Aðstoðar íþróttafélög að verða fyrirmyndarfélög ÍSÍ.
 • Tryggir fjármagn til rekstrar bandalagsins í samráði við stjórn.
 • Umsjón með lögfræðilegum málefnum og samningamálum.
 • Kemur fram fyrir hönd bandalagsins í öllum málum sem varða venjulegan rekstur og tryggir samskipti við hagsmunaaðila.
 • Hefur eftirlit með rekstri bandalagsins. Honum ber að veita stjórn og endurskoðendum/skoðunarmönnum reglulega upplýsingar um rekstur bandalagsins og aðrar upplýsingar sem þeir óska eftir.
 • Framkvæmdastjóri stuðlar að stöðugum umbótum í rekstri.
 • Sér um úthlutun úr Afrekssjóði Akureyrar.
 • Skipuleggur fræðslu til íþróttafélaga.
 • Tímaúthlutun til íþróttahreyfingarinnar í samráði við formann bandalagsins.
 • Utanumhald vegna styrkja frá Akureyrarbæ til íþróttafélaga í formi æfingatíma í íþróttamannvirkjum.  Skil greinargerðar til frístundaráðs einu sinni á ári.
 • Utanumhald vegna húsaleigu íþróttafélaga í mannvirkjum í eigu þriðja aðila í þeim tilfellum sem ákvörðun hefur verið tekin um slíkan styrk.
 • Gerð rekstrarsamninga og umsjón styrkgreiðslna og uppgjörs við íþróttafélög sem ekki reka íþróttamannvirki fyrir hönd Akureyrarbæjar.
 • Sér um umsýslu greiðslu-, skráninga- og mannvirkjakerfis (Nóri og Stund).
 • Huga að framgangi íþrótta á Akureyri með kynningu, markaðssetningu, aðkomu að framkvæmd íþróttaviðburða o.s.frv.
 • Umsjón með kjöri íþróttamanns ársins á Akureyri.
 • Upplýsa og aðstoða aðildarfélög við umsóknir í styrktarsjóði, jafnt innlenda sem erlenda.
 • Móttaka og meðferð með þingboðum sérsambanda.
 • Umsjón með heimasíðu bandalagsins.
 • Umsjón með innsöfnun starfs- og ársskýrslna aðildarfélaga bandalagsins.
 • Eftirfylgni með að öll aðildarfélög ÍBA hafi virka jafnréttisstefnu sem stuðlar að því að bæði kyn njóti jafnra tækifæra til að stunda íþróttir.
 • Gerir tillögur að endurskipulagningu varðandi starfshætti í sparnaðarskyni, sé þess þörf.
 • Umsjón með þátttöku í Alþjóðaleikum ungmenna.