Jafnréttisstefna ÍBA

Allir einstaklingar innan ÍBA skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska hæfileika sína óháð kynferði eða kynþætti. Jafnréttisstefna er gerð með þeim tilgangi að vekja athygli á rétti hvers einstaklings til jafnra tækifæra í lífinu og að það sé hagur samfélagsins í heild að jöfn virðing sé borin fyrir hæfileikum kvenna og karla. Íslensk jafnréttislöggjöf hefur jafnrétti kynjanna að markmiði og það gerir jafnréttisstefna ÍBA einnig sem er það í samræmi við ákvæði 12. greinar laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.

Til að stuðla að jafnrétti kynja og kynþátta leggur ÍBA áherslu á:

  • Að jafnréttissjónarmiða sé gætt í hvívetna í öllu starfi aðildarfélaga ÍBA og að hvers kyns kynja- eða kynþáttamismunum verði ekki liðin.
  • Að veita báðum kynjum tækifæri á að æfa jafn mikið og jafn oft þannig að aðildarfélög geri engan greinarmun á drengja- og stúlknaflokkum við útdeilingu á æfingatímum ÍBA.
  • Að aðildarfélög hafi vel menntaða og hæfa þjálfara í öllum flokkum félagsins. Gerðar eru sömu ráðningarkröfur til þjálfara drengja- og stúlknaflokka og að sömu laun séu greidd fyrir vinnu þjálfara í karla- og kvennaflokkum.
  • Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn aðildarfélaga ÍBA hafi ekki uppi orð eða athafnir sem líta má á sem kynja- eða kynþáttamisrétti gagnvart öðrum, hvort sem um ræðir einstaklinga eða hópa innan eða utan bandalagsins.
  • Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn aðildarfélaga ÍBA geri ekki athugasemdir við litarhátt, talsmáta eða annað í fari iðkenda, ættingja þeirra eða keppinauta sem skilja má sem særandi athugasemd um uppruna þeirra.
  • Að iðkendur, félagsmenn og starfsmenn aðildarfélaga ÍBA leggi sig fram um að aðstoða innflytjendur við aðlögun að félagsstarfi þeirra félags.