Lottóreglugerð

Reglur vegna úthlutunar á Lottótekjum ÍBA.

Öll innkoma lottófjár rennur til aðildarfélaga ÍBA sem standa fyrir barna- og unglingastarfi.

  • Greiðslum frá Lottó skal skipt milli aðildarfélag ÍBA og fer skipting eftir iðkendafjölda innan hvers félags.
  • Iðkendatala miðast við fjölda iðkenda 5-19 ára hjá félögum, m.v. upplýsingar úr NÓRA.
  • Það er ábyrgð félaganna og deilda þeirra að rétt skráning iðkenda inní NÓRA fari fram.
  • Úthluta skal öllum lottótekjum sem berast ÍBA hálfsárslega og miðast við iðkendafjölda á tveimur æfingatímabilunum í NÓRA:
    • 1. desember – 31. maí
    • 1. júní – 30. nóvember
  • Félög sem hafa ekki möguleika á barna- og unglingastarfi fá 1%.
  • Skilyrði fyrir úthlutun hvers árs er að félagið hefur hafi haldið aðalfund og skilað inn tilskilin gögn til ÍBA og ÍSÍ sbr. 5. gr. laga Íþróttabandalags Akureyrar.

Ný aðildarfélög þurfa að hafa starfað í þrjú ár áður en þau eiga rétt á lottótekjum. Reglur þessar taka gildi við úthlutun Lottófjár frá og með 1. janúar 2019.

Samþykkt á formannafundi ÍBA 11. apríl 2019